Služby

  • Opravy dilatačných a pracovných špár oprava  trhlín na asfaltobetónových a cementobetónóvých povrchoch

  • Rezanie a utesnenie nových dilatačných špár

  • Realizácia a opravy elastických mostných záverov

  • Zalievanie a tesnenie asfaltovými zálievkami, asfaltovými pásmi

  • Lokálne opravy ulomených hrán a rohov

  • Rezacie a vŕtacie práce v asfaltobetónových a cementobetónových komunikáciách

  • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

  • Injektážne  práce

  • Sanácia vlhkého muriva