Referencie

V našej práci ponuka pre zadávanie verejných zákaziek v rámci verejného obstarávania a uzatvárania subdodávateľských zmlúv, boli získané:

Diaľnice a diaľničné mosty:
Maďarsko
M0, M1, M3, M5, M6

Vnútroštátne cesty:
Maďarsko
1, 10, 81, 8119