Firma OBAKO, s. r. o. vykonáva špeciálne cestné práce – opravy trhlín, špár, výtlkov na asfaltobetonových a cementóbetónových povrchov– na letiskových plochách, diaľniciach, rýchlostných cestách, verejných komunikáciách a parkovacích plochách.

Realizujeme taktiež elastické mostné závery a opravy širokých špár a trhlí (nad 40mm šírk) technológiou Parking a Nafutek. Okrem toho vykonávame rezacie práce na asfaltobetónových a cementobetónových  povrchoch, vrátane jadrového vŕtania (odber vzoriek).

Pri opravných prácach používame zalievkové hmoty Biguma, Vilas a Crafco, asfaltové tesniace pásy Denzo, plast betóny a epoxidové malty od spoločnosti Sika, Mapei, MCdur, SAFT– Betopox a iné. Používané materiály sú certifikované a povolené k použitiu v EU.

Naša spoločnosť i keď pod názvom OBAKO, s. r. o. pôsobí na trhu len tretí rok, jej zamestnanci majú viac  ako 10 ročnú prax so špeciálnymi cestnými prácami u spoločnosti REKMA v Čechách, na Slovensku, v Poľsku, v Bulharsku a Maďarsku.