OPRAVA  VÝTLKOV, ULOMENÝCH ROHOV A HRÁN

Pružná oprava ulomeného rohu.

Pružná oprava ulomeného rohu.

Za tepla aplikovaná vysprávková hmota.

Za tepla aplikovaná vysprávková hmota.

Konvenčná oprava ulomeného rohu.

Konvenčná oprava ulomeného rohu.

Rýchlo tuhnúci materiál, na cementovom základe.

Rýchlo tuhnúci materiál, na cementovom základe.