OPRAVA MOSTOVÉHO ELASTICKÉHO ZÁVERU (MEZ)

Poškodený  MEZ

Poškodený MEZ

Vybúranie poškodenej časti - MEZ

Vybúranie poškodenej časti - MEZ

Opravený MEZ

Opravený MEZ

REALIZÁCIA MEZ

Narezanie nového MEZ

Narezanie nového MEZ

Vybúranie, penetrácia MEZ

Vybúranie, penetrácia MEZ

Zhotovenie vaničky

Zhotovenie vaničky

Vypĺňanie zmesou kameňa s materiálom

Vypĺňanie zmesou kameňa s materiálom

Príprava na povrchovú vrstvu

Príprava na povrchovú vrstvu

Finálna podoba MEZ

Finálna podoba MEZ